Beschermd monument

Refugiehuis van de abdij van Rothem

Beschermd monument van 01-10-1998 tot heden
ID: 151   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/151

Besluiten

Refugiehuis van de abdij van Rothem
definitieve beschermingsbesluiten: 01-10-1998  ID: 3348

Beschrijving

Het voormalig refugiehuis van de abdij van Rothem te Diest, is beschermd als monument.Waarden

Voormalig refugiehuis van Rothem is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Voormalig refugiehuis van de vrouwenabdij van Rothem bij Halen, bekend als de Regenboog, in 1622 door de abdij aangekocht en tot met de Franse Revolutie als dusdanig in gebruik.
Typologisch vormt dit pand een merkwaardig voorbeeld van een eind 16de-eeuwse bakstenen breedhuis met overkragende (lemen) verdieping op houten korbelen, in 1649 uitgebreid met een korte dwarsvleugel in traditionele bak- en zandsteenstijl en onderling verbonden met een vierkante traptoren in de oksel.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Refugiehuis van de abdij van Rothem

Michel Theysstraat 30 (Diest)
Daterend uit einde 16de eeuw. Bakstenen onderbouw met overstekende lemen verdieping op houten korbelen. Zadeldak met zijtrapgevels.