Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Steenkoolmijn van Eisden

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
15100
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/15100

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Op 2 augustus 1901 wordt te As onder leiding van de Leuvense hoogleraar en mijnbouwkundige André Dumont steenkool aangeboord. Deze ontdekking bevestigt het reeds sinds het begin van de vorige eeuw vermoede bestaan van een kolenbekken tussen de Engelse en Duitse bekkens.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Steenkoolmijn van Eisden

Zetellaan 24-100 (Maasmechelen)
Op 2 augustus 1901 wordt te As onder leiding van de Leuvense hoogleraar en mijnbouwkundige André Dumont steenkool aangeboord. Deze ontdekking bevestigt het reeds sinds het begin van de vorige eeuw vermoede bestaan van een kolenbekken tussen de Engelse en Duitse bekkens.

Is de omvattende vaststelling van

Hoofdburelen van de mijn

Zetellaan 70, zonder nummer (Maasmechelen)
Prestigieus gebouwencomplex van 1931 in neo-classicistische barokstijl. De invloed van de Franse aandeelhouders blijkt uit de keuze voor deze vormgeving.


Hoofdmagazijn van de mijn

Zetellaan 50 (Maasmechelen)
Gebouwd in 1913 is het het oudste gebouw. Het was achtereenvolgens in gebruik als paardenstal, locomotiefloods, garage, schrijnwerkerij, werkplaats, burelen en magazijn.


Kantoorgebouw Steenkoolmijn Eisden

Heufkensweg 4-6 (Maasmechelen)
Gebouwd tussen 1909 en 1912 is het het oudste gebouw van het Kempisch bekken.


Kolenhaven

Zetellaan zonder nummer (Maasmechelen)
In 1912 wordt een 170 meter lange, betonnen kaaimuur gegoten. Dit is het begin van de uitbouw van een eigen kolenhaven.


Regiegebouw van de steenkoolmijn

Kastanjelaan zonder nummer (Maasmechelen)
Met de bouw van het Regiegebouw werd gestart in 1948. Het is het enige publieke gebouw dat de mijnmaatschappij bouwde na de Tweede Wereldoorlog.


Schachtbokken van de mijn

Zetellaan zonder nummer, zonder nummer (Maasmechelen)
Schachtbokken met hun respectieve losvloeren. Schachtbok I was in 1921 volledig klaar. Schachtbok II dateert van 1926.


Stortbaden, kleedzaal en fietsenbergplaats van de mijn

Zetellaan 72-74 (Maasmechelen)
Een eerste gedeelte van het wasgebouw wordt opgetrokken in 1922. De rest van het gebouw wordt in dezelfde stijl voltooid.