Beschermd monument

Sint-Geertruiabdij: Thiéryvleugel en resterende vleugel abdij

Beschermd monument van 06-11-1985 tot heden
ID: 1511   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1511

Besluiten

Sint-Geertruiabdij met omgeving, zwarte Moerbezieboom, Japanse notenboom en woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 06-11-1985  ID: 2103

Beschrijving

De Thiéryvleugel en de resterende vleugel van de voormalige abdij van Sint-Geertrui bestaande uit het poortgebouw, de kloostervleugel en het voormalig abtskwartier of Huis Sion te Leuven, zijn beschermd als monument.


Waarden

De voormalige Sint-Geertruiabdij, meer bepaald de zogenaamde Thiryvleugel en de resterende vleugel van de voormalige abdij, omvattende het poortgebouw, de kloostervleugel, het voormalige abtskwartier en het zogenaamde 'Huis Sion' is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Sint-Geertruiabdij met tuin

Halfmaartstraat 6, zonder nummer, Sint-Geertruiabdij 4, 5, 7, 8, 10, 11 (Leuven)
De site van de voormalige Sint-Geertruiabdij bevindt zich ten zuiden en ten oosten van de Sint-Geertruikerk, langsheen de oevers van de Dijle. Het huidige gebouwenbestand is voornamelijk het resultaat van de restauratie en nieuwbouw.

Is de omvattende bescherming van

Abtskwartier Sint-Geertruiabdij

Halfmaartstraat 6 (Leuven)
Van de gebouwen van de Sint-Geertruiabdij op de rechteroever van de Dijle blijft enkel het abtskwartier of Huis Sion over. Dit laat 18de-eeuwse gebouw met een dubbele L-vormige plattegrond telt twee bouwlagen onder een geknikt zadeldak.