Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpskern 's Gravenvoeren

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID
15137
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/15137

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

's Gravenvoeren bestaat uit een kern met geconcentreerde bebouwing op de oevers van de Voer, waarrond zich de dorpskern ontwikkelde.Waarden

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpskern 's Gravenvoeren

Bovendorp, Kinkenberg, Mennekesput, Pley (Voeren)
's Gravenvoeren bestaat uit een kern met geconcentreerde bebouwing op de oevers van de Voer, waarrond zich de dorpskern ontwikkelde.

Is de omvattende vaststelling van

Boerenburgerhuis

Mennekesput 8 (Voeren)
Merkwaardig huis onder zadeldak, iets achteruit gelegen ten opzichte van de straat en vrijwel volledig ingebouwd door recentere aanbouwsels.


Boerenburgerhuis

Mennekesput 3 (Voeren)
Woning van twee en een halve bouwlaag onder zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.


Boerenburgerhuis

Pley 29 (Voeren)
Boerenburgerhuis van twee bouwlagen onder zadeldak, met links inrijpoort naar het achtergelegen erf. Gedateerd op de deurlatei 1766.


Boerenburgerhuis

Pley 6 (Voeren)
Woning van het dubbelhuistype, met huidig uitzicht uit het vierde kwart van de 18de eeuw doch oudere kern.


Boerenburgerhuis

Pley 8 (Voeren)
Woning met rechts de inrijpoort naar het erf. Het woonhuis is een circa 1791 (datering poort) omgebouwd dienstgebouw, gelegen met de voorgevel aan erfzijde.


Boerenburgerhuis gedateerd 1907

Pley 4 (Voeren)
Woning in neobarokke stijl, boven het dakvenster gedateerd 1907, met links een inrijpoort naar de achtergelegen dienstgebouwen.


Boerenburgerhuis gedateerd 1922

Pley 18 (Voeren)
Het gebouw dateert van 1777, zoals aangeduid op de recente sluitsteen van de poort, doch werd gerestaureerd in de periode van de wederopbouw.


Burgerhuis

Mennekesput 6 (Voeren)
Woning van twee bouwlagen onder zadeldak, uit midden 19de eeuw.


Burgerhuis

Pley 26 (Voeren)
Breedhuis van drie traveeën en één poorttravee, op de sluitsteen van de poort gedateerd 1783.


Burgerhuis

Pley 2 (Voeren)
Diephuis van drie traveeën, oude kern zichtbaar in de muurpanden van kalkstenen breuksteen en de geprofileerde houten kozijnen in de zijgevel.


Eclectisch burgerhuis

Pley 4 (Voeren)
Ten opzichte van de rooilijn sterk achteruitspringend huis in eclectische stijl, voorzien van een voortuintje afgesloten met een ijzeren hek. Circa 1891.


Gesloten hoeve

Mennekesput 1 (Voeren)
Gebouwen onder zadeldaken, gegroepeerd rondom een rechthoekig erf, bereikbaar via de inrijpoort in de vleugel aan de zijde van Bovendorp.


Hoeve Jezuïetenhof

Kinkenberg 2-4, Pley 28 (Voeren)
Zetel van het voormalige leenhof van de jezuïeten. De oudste gedeelten dateren uit 1644.


Huis De Posthoorn

Pley 27 (Voeren)
In de 18de eeuw het oude posthotel. Het huis werd in 1934 gesplitst. Thans café.


Oorlogsmonument en vredesboom

Pley zonder nummer (Voeren)
Op een hardstenen sokkel staat het beeld van een Belgische soldaat, hij draagt gevechtskledij, een helm en heeft een geweer in de rechterhand. Het beeld staat bij de gekandelaarde linde als vredesboom.