Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Windmolen De Wachter met omgeving

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID
15138
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/15138

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

De stenen windmolen De Wachter, die werd gebruikt om koren te malen, heeft vier zolders en is gebouwd op een aarden ophoging. De molen is gelegen aan het Heilderveld te Dilsen.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Windmolen De Wachter met omgeving

Heilderveld (Dilsen-Stokkem)
De stenen windmolen De Wachter, die werd gebruikt om koren te malen, heeft vier zolders en is gebouwd op een aarden ophoging. De molen is gelegen aan het Heilderveld te Dilsen.

Is de omvattende vaststelling van

Kasteel Ter Motten

Europalaan 25 (Dilsen-Stokkem)
Het huidige kasteel werd gebouwd in 1725 door baron Michel de Rosen. De oudste voorstelling van het kasteel biedt de tekening van Remacle Le Loup van circa 1738.


Parochiekerk Sint-Martinus

Europalaan 63 (Dilsen-Stokkem)
De nieuwe kerk in neogotische stijl werd gebouwd in 1908-12 in het centrum van de nieuwe dorpskern, die zich in het gehucht Houtissen had ontwikkeld en ondertussen belangrijker was geworden dan het oorspronkelijk centrum.


Pastorie van de Sint-Martinusparochie

Europalaan 65 (Dilsen-Stokkem)
Neogotische pastorie, gelegen naast de kerk, uit het vierde kwart van de 19de eeuw. Alleenstaand breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder wolfsdak.


Windmolen De Wachter

Heilderveld zonder nummer (Dilsen-Stokkem)
Molen De Wachter, gebouwd in 1871, is een bewaarde molenromp die teruggaat op een korenmolen, type stenen bovenkruier, bergmolen (beltmolen). De molen maakt deel uit van een landelijke omgeving, waarbij kerk, kasteel en molen de historisch gegroeide visuele bakens vormen van het dorpsgezicht Dilsen. Conische bakstenen molenromp op een deels afgegraven, met gras begroeide belt in een weide.