Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpskern Bommershoven

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID
15142
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/15142

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Bommershoven is een imposant kasteeldorp, met een oude feodale kern, bestaande uit typische componenten als een kasteel met park, de door een taxushaag omgeven neoclassicistische parochiekerk Sint-Alfonsus met 19de-eeuwse pastorie en een aantal belangrijke grote hoeven, waaronder de Rode Hoeve.Waarden

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpskern Bommershoven

Alfonsstraat, Moerenstraat, Oude Kassei (Borgloon)
Bommershoven is een imposant kasteeldorp, met een oude feodale kern, bestaande uit typische componenten als een kasteel met park, de door een taxushaag omgeven neoclassicistische parochiekerk Sint-Alfonsus met 19de-eeuwse pastorie en een aantal belangrijke grote hoeven, waaronder de Rode Hoeve.

Is de omvattende vaststelling van

Biezenhof

Alfonsstraat 63 (Borgloon)
Gesloten hoeve, eertijds afhankelijk van de landcommanderij Alden Biesen. Eerste vermelding in 1309. Aan de winning was een laathof verbonden. Uit de pacht blijkt dat het één van de rijkere hoeven van de Orde was.


Boswachterswoning

Oude Kassei 46 (Borgloon)
De neotraditionele boswachterswoning, gelegen aan het kruispunt van de Moerenstraat met de Bommershovenstraat en de Oude Kassei, werd in het eerste kwart van de 20ste eeuw opgetrokken in opdracht van de familie Naveau de Marteau, eigenaars van het kasteel van Bommershoven.


Dorpswoning

Alfonsstraat 60 (Borgloon)
Alleenstaand huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit het laatste kwart van de 19de eeuw. Verhoogde begane grond. Bakstenen lijstgevel met dropmotief onder de kroonlijst.


Kasteeldomein van Bommershoven

Alfonsstraat 59 (Borgloon)
Herenhuis met hoeve, gelegen naast de kerk, en gebouwd in 1759-61 door Marcel-Gérard Magnée. Het oorspronkelijke complex bestond uit drie losstaande vleugels.


Neotraditionele kapel

Oude Kassei zonder nummer (Borgloon)
De neotraditionele kapel, gelegen aan het kruispunt van de Moerenstraat met de Bommershovenstraat en de Oude Kassei, werd in het eerste kwart van de 20ste eeuw opgetrokken in opdracht van de familie Naveau de Marteau, eigenaars van het kasteel van Bommershoven.


Parochiekerk Sint-Alfonsus

Alfonsstraat zonder nummer (Borgloon)
Neoclassicistische zaalkerk, gebouwd in 1841-44 naar ontwerp van L. Jaminé (Hasselt) als succursale van de kerk van Haren; pas in 1844 wordt Bommershoven een zelfstandige gemeente.


Pastorie Sint-Alfonsparochie

Alfonsstraat 61 (Borgloon)
Voormalige pastorie van circa 1860. Oorspronkelijk bezat Bommershoven geen eigen pastorie, de pastoor resideerde in Haren. Restauratie door Bricteux in 1903.


Rode Hoeve

Alfonsstraat 62 (Borgloon)
Op de Ferrariskaart afgebeeld als een gesloten geheel, in de Atlas van de Buurtwegen als semi-gesloten. Heden gesloten hoeve; bakstenen complex rond een rechthoekig gekasseid erf met centrale mestvaalt.


Smeedijzeren kruis

Moerenstraat zonder nummer (Borgloon)
Smeedijzeren kruis op kalkstenen sokkel met gotisch opschrift, thans vrijwel onleesbaar. Volgens J. Frère fungeerde het als basis voor de galg, die zich op de Pullenberg bevond, vlakbij de Romeinse heirbaan (Oude Kassei).


Vrijstaande dorpswoning

Alfonsstraat 64 (Borgloon)
Alleenstaand dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Jaarankers vormen het jaar 1889. Licht verhoogde begane grond: gecementeerde plint met hardstenen keldergaten.