Beschermd monument

Kasteeldomein Het Prinsenhof: ruïnes kasteel

Beschermd monument van 09-07-1980 tot heden

ID: 1515   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1515

Besluiten

Het Prinsenkasteel: ruïnes, paardenstallen en hoeve en het Prinsenhof
definitieve beschermingsbesluiten: 09-07-1980  ID: 1430

Beschrijving

De ruïnes van het kasteel Het Prinsenhof zijn beschermd als monument.Waarden

De ruïnes van het Prinsenkasteel zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteel Het Prinsenhof

Guldendal zonder nummer (Grimbergen)
Het eens zo machtige waterkasteel met omringend park en aanhorigheden was de verblijfplaats van de heren van Grimbergen. Het hof was gesitueerd ten zuiden van de abdij met wie ze sinds de 17de eeuw rechtstreeks verbonden waren door een dubbele dreef, heden Prinsenstraat.