Vastgesteld bouwkundig erfgoed

19de-eeuwse stadswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 15185   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/15185

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Twee gelijkaardige breedhuizen van respectievelijk twee en drie traveeën, uit de tweede helft van de 19de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

19de-eeuwse stadswoningen

Sint-Catharinastraat 29 (Tongeren)
Twee gelijkaardige breedhuizen van respectievelijk twee en drie traveeën, uit de tweede helft van de 19de eeuw.