Parochiekerk Sint-Hubertus

Beschermd monument van 21-09-1962 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Haacht
Deelgemeente Wespelaar
Straat Pastoriestraat
Locatie Pastoriestraat (Haacht)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24033/115.1
  • OB000310

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Hubertus

Pastoriestraat zonder nummer, Haacht (Vlaams-Brabant)

Oorspronkelijk gotisch doch tijdens het classicisme grondig gewijzigd gebouw. Samengesteld uit ingebouwde westertoren, drie beuken van drie traveeën en polygonaal koor, geflankeerd door rechte kapellen; 18de-eeuwse sacristie.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Sint-Hubertuskerk te Wespelaar is beschermd als monument.

Waarden

De Sint-Hubertuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.