Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Hubertus

Beschermd monument van 21-09-1962 tot heden

ID: 1521   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1521

Besluiten

Parochiekerk Sint-Hubertus
definitieve beschermingsbesluiten: 21-09-1962  ID: 481

Beschrijving

De Sint-Hubertuskerk te Wespelaar is beschermd als monument.Waarden

De Sint-Hubertuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Hubertus

Pastoriestraat zonder nummer (Haacht)
Oorspronkelijk gotisch doch tijdens het classicisme grondig gewijzigd gebouw. Samengesteld uit ingebouwde westertoren, drie beuken van drie travee├źn en polygonaal koor, geflankeerd door rechte kapellen; 18de-eeuwse sacristie.