Beschermd cultuurhistorisch landschap

Parochiekerk Sint-Lambertus met kerkhof en omliggende straten

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 08-02-1946 tot heden

ID: 1523   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1523

Besluiten

Parochiekerk Sint-Lambertus met kerkhof en straten
definitieve beschermingsbesluiten: 08-02-1946  ID: 147

Beschrijving

De Sint-Lambertuskerk met het omringend oud kerkhof en de omliggende straten te Nossegem, is beschermd als landschap. De gevels die zich op de grens van de afbakening bevinden en waarvan de rest van het gebouw buiten de afbakening ligt, maken in dit geval geen deel uit van de bescherming.Waarden

De Sint-Lambertuskerk met het omringend kerkhof en de omliggende straten, is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu esthetische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Lambertus met kerkhof en Lourdesgrot

Sint-Lambertusstraat 26 (Zaventem)
Georiƫnteerde, longitudinale kruiskerk ingebouwde vieringtoren uit de 13de eeuw, noordelijke zijbeuk van 1615 en zuidelijke van 1766, ommuurd kerkhof met loudesgrot.