Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Alleenstaand eclectisch burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID
15255
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/15255

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Eertijds zogenaamd Villa Van Ham, naar de bouwheer P.J.F. Van Ham. Alleenstaand eclectisch burgerhuis met elementen ontleend aan de cottage-architectuur, van 1898.Waarden

architecturale waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Alleenstaand eclectisch burgerhuis

Stationsstraat 2, 2A (Lommel)
Eertijds zogenaamd Villa Van Ham, naar de bouwheer P.J.F. Van Ham. Alleenstaand eclectisch burgerhuis met elementen ontleend aan de cottage-architectuur, van 1898.