Beschermd monument

Pastorie Sint-Lambertusparochie

Beschermd monument van 12-04-1974 tot heden
ID: 1533   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1533

Besluiten

Pastorie Sint-Lambertusparochie
definitieve beschermingsbesluiten: 12-04-1974  ID: 728

Beschrijving

De pastorie van de Sint-Lambertusparochie te Nossegem, is beschermd als monument.


Waarden

De pastorij van Nossegem, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Pastorie van de Sint-Lambertusparochie

Sint-Lambertusstraat 16 (Zaventem)
Deze traditionele pastorie, opgetrokken uit zandsteen, gebouwd in 1640, de vermelding ANNO 1761 verwijst naar het jaar dat de pastorie het huidige uitzicht kreeg, gerestaureerd in 1971-1972.