Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Begijnenhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
15395
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/15395

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Het begijnhof behorend tot het straattype is gelegen binnen de oude stadsmuren, bij de Moerepoort en wordt aan één zijde begrensd door de Jeker (gebetonneerd). In de loop van de 19de eeuw werd het besloten karakter opengebroken en werden meerdere huizen gesloopt. De resterende huizen opgetrokken in Maaslandse stijl dateren hoofdzakelijk uit de 17de en 18de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Begijnenhuis

Onder de Linde 16 (Tongeren)
Het begijnhof behorend tot het straattype is gelegen binnen de oude stadsmuren, bij de Moerepoort en wordt aan één zijde begrensd door de Jeker (gebetonneerd). In de loop van de 19de eeuw werd het besloten karakter opengebroken en werden meerdere huizen gesloopt. De resterende huizen opgetrokken in Maaslandse stijl dateren hoofdzakelijk uit de 17de en 18de eeuw.