Beschermd monument

Stadswoning in art-decostijl

Beschermd monument van 12-06-2001 tot heden
ID: 154   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/154

Besluiten

Woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 12-06-2001  ID: 3724

Beschrijving

De stadswoning opgetrokken in art-decostijl te Diest, is beschermd als monument.


Waarden

Het pand is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Dit drie bouwlagen en vijf travee├źn tellend breedhuis, opgetrokken in baksteen en kunststeen (cement) met pannen zadeldak vormt een goed bewaard voorbeeld uit 1932 van provinciale art-decoarchitectuur. Typerend is de traditioneel opgevatte, strak geritmeerde en horizontaliserende gevel, doorbroken door overhoeks geplaatste erkers en verlevendigd met sobere geometrische art-decomotieven.
De plastische uitwerking van de gevel en de interpretatie van traditionele elementen (cordonlijsten, negblokomlijstingen en kruisvensters) in art-decovormentaal, getuigen van een architecturale creativiteit. Dit, samen met de gaafheid van de gevel en het feit dat interbellumarchitectuur schaars is in het stadscentrum van Diest, geven aan het pand een belangrijke documentaire relictwaarde. Bovendien is het gebouw, samen met het aanpalende barokpand, sterk beeldbepalend voor de Schaffensestraat.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stadswoning in art-decostijl

Schaffensestraat 17, 19, 19A (Diest)
Het interbellumpand is een breedhuis, opgebouwd in baksteen en kunststeen. Het pand bestaat uit drie bouwlagen en vijf travee├źn onder een rood pannen zadeldak.