Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Betonnen jaagbruggen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 15424   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/15424

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Betonnen jaagbruggen uit het interbellum over oude kanaalarmen van de Zuid-Willemsvaart.Waarden

historische waarde

-

technische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Betonnen jaagbruggen

Dijkweg zonder nummer, Komweg zonder nummer (Maaseik)
Betonnen jaagbruggen uit het interbellum over oude kanaalarmen van de Zuid-Willemsvaart.