Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Antonius

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden
ID: 1543   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1543

Besluiten

Pershuis van de Sint-Gertrudisabdij, kerken en torens
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1938  ID: 23

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Antonius te Loonbeek, is beschermd als monument.Waarden

De Sint-Antoniuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

historische, in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

historische, in casu geschiedkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Antonius

J.Van der Vorstlaan zonder nummer (Huldenberg)
Kleine, éénbeukige kerk in gotische stijl, grosso modo dagtekenend uit de 15de eeuw.