Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerenburgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 15458   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/15458

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Woning, als rest van een hoevecomplex uit eind 18de - begin 19de eeuw, waarvan de dienstgebouwen zich vóór en rechts van het gebouw bevonden.


Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Boerenburgerhuis

Doktoorstraat 1 (Alken)
Woning, als rest van een hoevecomplex uit eind 18de - begin 19de eeuw, waarvan de dienstgebouwen zich vóór en rechts van het gebouw bevonden.