Beschermd monument

Hof van Nedergem: funderingsresten

Beschermd monument van 27-08-1993 tot heden
ID: 1547   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1547

Besluiten

Hof Van Nedergem: funderingsresten
definitieve beschermingsbesluiten: 27-08-1993  ID: 2549

Beschrijving

De bescherming omvat de funderingsresten van het Hof van Nedergem. Deze site is omgeven door villa’s langsheen de Jagers-te-Voetlaan en bevindt zich momenteel in de tuin van één van deze woningen. De funderingsresten van het Hof van Nedergem zijn niet te verwarren met de nabijgelegen semi-gesloten hoeve die werd heropgebouwd na de verwoesting tijdens de oorlog 1914-18.

In het beschermingsdossier wordt de archeologische waarde van de funderingsresten van het Hof van Nedergem als volgt gemotiveerd: "omwille van hun archeologische waarde als nagenoeg intact bewaarde funderingsresten van een middeleeuwse omwalde site, vermoedelijk daterend uit de 14de eeuw, gevormd door een middelgrote vierkante donjon met een waterput op de binnenkoer en een nagenoeg vierkante ommuring, waarrond een circa 12 meter brede omgrachting. De historische waarde van het monument ligt in zijn voorkomen als overblijfselen van het hof van Nedergem, het oudste en belangrijkste dorpshof van Eppegem, een leen van de heren van Grimbergen, gesitueerd langs de oude heirbaan van Bressel en de Zenne en vermoedelijk daterend uit de 14de eeuw."

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000027 , funderingsresten Hof van Nedergem (S.N., 1993).


Waarden

De funderingsresten van het hof van Nedergem zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu archeologische waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hof van Nedergem

Jagers te-Voetlaan 52, 54 (Zemst)
Nagenoeg intact bewaarde funderingsresten van een middeleeuwse omwalde site, vermoedelijk daterend uit de 14de eeuw, gevormd door een middelgrote vierkante donjon met waterput op de binnenkoer en een bijna vierkante ommuring binnen een circa 12 meter brede omgrachting.