Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerenburgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID
15495
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/15495

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Boerenburgerhuis uit eind 18de - begin 19de eeuw in laatclassicistische stijl.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Boerenburgerhuis

Steenweg 238 (Heers)
Boerenburgerhuis uit eind 18de - begin 19de eeuw in laatclassicistische stijl.