Beschermd monument

Woning De Roode Leeuw

Beschermd monument van 12-06-2001 tot heden
ID: 155   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/155

Besluiten

Woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 12-06-2001  ID: 3724

Beschrijving

Woning De Roode Leeuw te Diest, is beschermd als monument.Waarden

Complex De Roode Leeuw is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

het gebouwencomplex De Roode Leeuw, bestaande uit een breedhuis (circa 1700) met aanleunende dienstvleugel (circa 1800), is als voormalige brouwerij en herberg, een belangrijke materiële getuige in het economisch verleden van Diest als bierstad. Het is één van de weinige voormalige brouwerijen die overblijven in het stadscentrum. De aanpalende dienstvleugel, die dwars op de achtergevel werd ingeplant op de oevers van de Demer, en de vrijstaande zijgevel van het hoofdpand, verwijzen naar de voormalige brouwersfunctie van het huis.
Architectuurhistorisch en typologisch vormt dit tweelagig en drie traveeën tellend breedhuis een representatief en goed bewaard voorbeeld van een rijkere burgerwoning in classicerende barokstijl. Karakteristiek is het decoratief uitgewerkte middenrisaliet dat aan de voorgevel zijn rijke karakter verleent: de monumentale rondboogdeur tussen pilasters met Franse voegen, de inzwenkende voluten boven het hoofdgestel en de topbekroning in de vorm van een driehoekig fronton dat rust op gecontourneerde voluten die een oculus omsluiten.
Niet alleen is De Roode Leeuw één van de weinige barokhuizen in Diest, het is bovendien één van de oudste panden van de straat. Het is daarmee een getuige van de oorspronkelijke bebouwing en heeft daarom een belangrijke relict- en documentwaarde wat de evolutie van de straat betreft. Daarenboven is het beeldbepalend voor de omgeving omwille van het specifieke silhouet van het hoge, steile dak in de vrijstaande zijgevel.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Woning De Roode Leeuw

Schaffensestraat 21 (Diest)
Bak- en zandstenen barokhuis met twee verdiepingen en zadeldak van circa 1700. Zijgevel voorzien van schouderstukken en muurvlechtingen.