Beschermd monument

Kapel van het Heilig Kruis van de Woestijn

Beschermd monument van 26-11-1942 tot heden
ID: 1556   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1556

Besluiten

Gebouwen en landschap De Ledeberg
definitieve beschermingsbesluiten: 28-11-1942  ID: 50

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de kapel van het Heilig Kruis van de Woestijn, een voormalige bedevaartkapel, ingeplant op een met groen begroeid heuveltje.Waarden

De kapel van het Heilig Kruis van de Woestijn is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Heilige Kruiskapel

Woestijnstraat zonder nummer (Gooik)
Voormalige bedevaartkapel, ingeplant op een met groen begroeid heuveltje, waarvan de stichting zou opklimmen tot de 13de eeuw.