Beschermd monument

Kasteel Vander Vorst

Beschermd monument van 18-03-1999 tot heden
ID: 1557   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1557

Besluiten

Kasteel van Loonbeek met stal, wagenhuis, muurstuk en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 18-03-1999  ID: 3390

Beschrijving

De bescherming omvat het kasteel van Loonbeek met inbegrip van de stal en het wagenhuis met aansluitend muurstuk.Waarden

Het kasteel van Loonbeek met inbegrip van de stal en het wagenhuis met aansluitend muurstuk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als zetel van een heerlijkheid sinds de 14de eeuw vermeld en achtereenvolgens eigendom van de familie van Wilre, de heren van Huldenberg en de invloedrijke Leuvense patriciërsfamilie Vander Vorst, die het goed vanaf 1500 tot op het einde van het ancien régime ononderbroken in haar bezit had. Ondanks een partiële sloping van kasteel en bijgebouwen illustreren de resterende gebouwen door hun inplanting en voorkomen de historische evolutie van een omwaterde IJseburcht met karakteristieke tweeledige structuur naar een 17de-eeuws buitenverblijf in de vorm van een door hoektorens geflankeerd U-vormig complex met fraai uitzicht op de beboste heuvelflank van het Margijsbos. Architectuurhistorisch tonen de gebouwen een verzorgde bak- en zandsteenarchitectuur uit het midden van de 17de eeuw met classicerende aanpassingen van rond 1724, wat zich eveneens vertaalt in interieurindeling en -afwerking.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteel Van der Vorst

St.-Jansbergsteenweg 24 (Huldenberg)
Voorheen omgracht en gedeeltelijk ommuurd domein aan de Yssche. Een gedeelte van de omheiningsmuur van de 17de eeuw voorzien van een monumentale, reeds classicistisch getinte inrijpoort met wapensteen der familie Van der Vorst bleef tot op heden bewaard. Op het voorhof, U-vormig kasteel van de 17de eeuw, in traditionele bak- en zandsteenstijl.