Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kasteel Vander Vorst: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 18-03-1999 tot heden

ID
1558
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1558

Besluiten

Kasteel van Loonbeek met stal, wagenhuis, muurstuk en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 18-03-1999  ID: 3390

Beschrijving

De bescherming omvat de omgeving van het kasteel Vander Vorst. Het kasteel zelf behoort niet tot deze bescherming, maar werd apart beschermd als monument.Waarden

De onmiddellijke omgeving van het kasteel van Loonbeek is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

de in microreliëf en in begroeiing nog aanwezige relicten van de 18de-eeuwse aanleg met diverse waterpartijen als integrerend onderdeel zowel ruimtelijk-visueel als historisch van de kasteelsite.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteel van der Vorst

St.-Jansbergsteenweg 24 (Huldenberg)
Voorheen omgracht en gedeeltelijk ommuurd domein aan de Yssche. Een gedeelte van de omheiningsmuur van de 17de eeuw voorzien van een monumentale, reeds classicistisch getinte inrijpoort met wapensteen der familie van der Vorst bleef tot op heden bewaard. Op het voorhof, U-vormig kasteel van de 17de eeuw, in traditionele bak- en zandsteenstijl.


Margijsbos en Kasteel Van Der Vorst

Huldenberg, Loonbeek (Huldenberg)
Het Margijsbos of het historische Sergijsbos op de oostflank van de IJsevallei komt reeds voor op de Ferrariskaart. Het voorheen omgracht en gedeeltelijk ommuurd kasteeldomein Van Der Vorst vormde een feodale site met kasteel, castrale kapel (de huidige Sint-Antoniuskapel) en watermolen. Een lange rechtgetrokken sectie van de IJse die eindigt bij de watermolen vormde de hoofdas van het domein. In het microreliëf zijn de oorspronkelijke oevers van talrijke vijvers nog duidelijk te bespeuren. Na de verlanding heeft zich een rijk, beekbegeleidend bostype ontwikkeld, dat onmerkbaar overgaat in de beboste hellingen. Restanten van de formele parkaanleg zijn oude meidoorn- of haagbeukhagen, zwaar afgetopte zomerlindes en oude beuken. Door de eerder beperkte aanleg in de 18de eeuw heeft het Margijsbos zijn primitief wegenpatroon met hellingopwaarts kronkelende holle wegen behouden.