Beschermd monument

Dijlebrug

Beschermd monument van 23-04-2007 tot heden
ID: 156   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/156

Besluiten

Dijlebrug
definitieve beschermingsbesluiten: 23-04-2007  ID: 4494

Beschrijving

De Dijlebrug is beschermd als monument.Waarden

De Dijlebrug is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische en historische, in casu bouwhistorische waarde: vanuit vanuit bouwtechnisch en constructief oogpunt representatief en vrij zeldzaam bewaard voorbeeld van een driebogige ijzerzandstenen brug met een overspanning van circa 20 meter die, gerealiseerd in het kader van de aanleg van de Aarschotsesteenweg (1768-1777) - een privé-onderneming gefinancierd door de hertog van Arenberg -, een belangrijke materiële getuige vormt uit de Oostenrijkse periode toen met een doorgedreven wegenpolitiek de aanzet werd gegeven voor een economische en industriële ontwikkeling, in casu van de Vaart zone, die zich vanaf de tweede helft van de 19de eeuw volop zou manifesteren.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dijlebrug

Aarschotsesteenweg zonder nummer (Leuven)
IJzerzandstenen brug gebouwd in 1770, het wegdek wordt gedragen door drie identieke, gedrukte rondbogen met zware smeedijzeren verankering.