Parochiekerk Sint-Pieter en -Paulus: torens

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Huldenberg
Deelgemeente Neerijse
Straat Dorpsstraat
Locatie Dorpsstraat zonder nummer (Huldenberg)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24045/101.1
  • 4.01/24045/115.1
  • 4.01/24045/135.1
  • OB000396

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Pieter en -Paulus met kerkhof

Dorpsstraat zonder nummer, Huldenberg (Vlaams-Brabant)

Het markante silhouet met twee rijzige, in zandige kalksteen opgetrokken romaanse torens en schrijnvormig neoromaans schip is van verre herkenbaar.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De twee torens van de parochiekerk Sint-Pieter-en Paulus te Neerijse, zijn beschermd als monument.

Waarden

De twee torens der Sint-Pieters en Pauluskerk zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

historische, in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

historische, in casu geschiedkundige waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.