Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Pieter en -Paulus: torens

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden

ID: 1568   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1568

Besluiten

Pershuis van de Sint-Gertrudisabdij, kerken en torens
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1938  ID: 23

Beschrijving

De twee torens van de parochiekerk Sint-Pieter-en Paulus te Neerijse, zijn beschermd als monument.Waarden

De twee torens der Sint-Pieters en Pauluskerk zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

historische, in casu geschiedkundige waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Pieter en -Paulus met kerkhof

Dorpsstraat zonder nummer (Huldenberg)
Het markante silhouet met twee rijzige, in zandige kalksteen opgetrokken romaanse torens en schrijnvormig neoromaans schip is van verre herkenbaar.