Herberg In de grote zaal

Beschermd monument van 21-08-2003 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Huldenberg
Deelgemeente Neerijse
Straat Dorpsstraat
Locatie Dorpsstraat 36 (Huldenberg)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24045/101.1
  • 4.01/24045/136.1
  • DB002194
  • OB001613

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Herberg In de grote zaal

Dorpsstraat 36, Huldenberg (Vlaams-Brabant)

Goed bewaard voorbeeld van een eind 18de-, begin 19de-eeuws pand.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Herberg In de grote zaal te Neerijse, is beschermd als monument.

Waarden

De voormalige dorpsherberg is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Mooi voorbeeld van een eind 18de-begin 19de eeuw te dateren voormalige dorpsherberg, met beeldbepalende ligging ten noorden van de kerk en opgevat als een classicistisch, twee bouwlagen en drie traveeën tellend bakstenen dubbelhuis met zadeldak en laadvenster waarbij de symmetrische ordonnantie wordt bepaald door in een plattebandomlijsting van zandhoudende kalksteen gevatte rechthoekige openingen en een centrale inkomdeur met entablementvormende druiplijst.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.