Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
15786
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/15786

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen, uit de tweede helft van de 17de eeuw, met eind 18de- of begin 19de-eeuwse aangepaste ordonnantie.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Plein 12 (Tongeren)
Breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen, uit de tweede helft van de 17de eeuw, met eind 18de- of begin 19de-eeuwse aangepaste ordonnantie.