Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskern Neerijse

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 21-08-2003 tot heden

ID
1579
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1579

Beschrijving

De dorpskern van Neerijse is beschermd als dorpsgezicht. De als monument beschermde parochiekerk Sint-Pieter en -Paulus met het ommuurde kerkhof, de pastorie met bijgebouwen en pastorietuin en de herberg met bakoven, zijn geen deel van de bescherming.Waarden

De dorpskern van Neerijse is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Uitgebouwd op de noordelijke valleiflank van de IJse, langsheen de oude "Lovenwech" getuigt de overwegend aaneengesloten en op de rooilijn gealigneerde bebouwing, waaronder nog diverse al dan niet verbouwde 18de eeuwse panden van een zekere welstand en bloei die in belangrijke mate werd bepaald door de aanwezigheid van de invloedrijke dorpsheren, de familie d'Overschie. Ondanks hun stilistische verscheidenheid vormen de overwegend tweelaagse rijwoningen met parallel met de straat lopende nokrichting, eenvoudig volume, symmetrische ordonnantie met rechthoekige openingen en sober materiaalgebruik een opmerkelijk homogeen geheel temidden waarvan de Sint-Pieter- en -Pauluskerk als een monumentaal schrijn is ingeplant.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskern Neerijse

Beekstraat, Dorpsstraat, Lindenhoflaan (Huldenberg)
De dorpskern van Neerijse, tegen de noordelijke valleiflank van de IJse, is uitgebouwd ter hoogte van de pleinvormende splitsing van de oude "Lovenwech".

Is de omvattende bescherming van

Herberg In de grote zaal

Dorpsstraat 36 (Huldenberg)
Goed bewaard voorbeeld van een eind 18de-, begin 19de-eeuws pand.


Herberg met bakoven

Dorpsstraat 58 (Huldenberg)
Herberg en winkel in traditionele bak- en zandsteenstijl uit het laatste kwart van de 18de eeuw.


Hoeve

Beekstraat 17 (Huldenberg)
Kleine, classicistisch getinte hoeve van het langgeveltype daterend uit 18de en 19de eeuw.


Twee opgaande eiken als herdenkingsbomen

Dorpsstraat zonder nummer (Huldenberg)
Twee mooi ontwikkelde en beeldbepalende zomereiken staan verspreid langs de Dorpstraat, ten noorden van het kerkhof. De beide bomen zijn even groot en dat doet vermoeden dat ze in dezelfde periode zijn geplant. De westelijke zomereik werd geplant naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van Belgiƫ. Of de oostelijke zomereik ook aangeplant is in 1930 is niet geweten, hij kan ook aangeplant zijn als herdenkingsboom na de Eerste Wereldoorlog.


Zandstenen deuromlijsting

Dorpsstraat 13 (Huldenberg)
Zandstenen deuromlijsting uit de 18de eeuw.