Beschermd monument

Kasteel Het Steen: gevels en daken

Beschermd monument van 28-10-1948 tot heden
ID: 1580   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1580

Besluiten

Kasteel Het Steen: gevels en daken hoofdgebouw en bijgebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 28-10-1948  ID: 236

Beschrijving

De gevels en daken van het kasteel Het Steen, met uitzondering van de stallen en loodsen uit de eerste helft van de 19de eeuw te Elewijt, zijn beschermd als monument.Waarden

De gevels en daken van het hoofdgebouw en de bijgebouwen, met uitzondering van de stallen en loodsen uit de eerste helft van de 19de eeuw van het kasteel Het Steen, zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteel Het Steen

Steendreef 77 (Zemst)
Inplanting op omgracht domein, L-vormig gebouw met tuin, verbonden met het ten noorden ingeplant neerhof door middel van een boogbrug uit de 17de eeuw.