Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
15801
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/15801

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Woning met sterk gewijzigd in vorm en ordonnantie, doch waarvan de voorgevel van kalkstenen breuksteen bewaard bleef.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Jolette 5 (Voeren)
Woning met sterk gewijzigd in vorm en ordonnantie, doch waarvan de voorgevel van kalkstenen breuksteen bewaard bleef.