Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 15832   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/15832

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Burgerhuis op de hoek met de Meinestraat, met oude kern mogelijk opklimmend tot de 17de eeuw, doch huidige voorgevelordonnantie uit eind 19de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Vrijthof 9 (Bree)
Burgerhuis op de hoek met de Meinestraat, met oude kern mogelijk opklimmend tot de 17de eeuw, doch huidige voorgevelordonnantie uit eind 19de eeuw.