Hof te Nederloo: landhuis

Beschermd monument van 13-04-1953 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Sint-Pieters-Leeuw
Deelgemeente Vlezenbeek
Straat Postweg
Locatie Postweg 265 (Sint-Pieters-Leeuw)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/23077/102.1
  • 4.01/23077/109.1
  • OB000773

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hof te Nederloo

Postweg 265, Sint-Pieters-Leeuw (Vlaams-Brabant)

Omgracht complex in traditionele bak- en zandsteenstijl met Vlaamse renaissance-elementen, grotendeels opklimmend tot 16de eeuw, doch al vernoemd in 13de eeuw en kenmerken van oorspronkelijke aanwezigheid van donjon, hersteld en gerestaureerd in 1910.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het landhuis behorend tot het voormalig hof te Nederloo is beschermd als monument.

Waarden

Het Hof te Nederloo is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.