Beschermd monument

Hof te Nederloo: landhuis

Beschermd monument van 13-04-1953 tot heden
ID: 1587   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1587

Besluiten

Hof Nederloo en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 13-04-1953  ID: 322

Beschrijving

Het landhuis behorend tot het voormalig hof te Nederloo is beschermd als monument.Waarden

Het Hof te Nederloo is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hof te Nederloo

Postweg 265 (Sint-Pieters-Leeuw)
Omgracht complex in traditionele bak- en zandsteenstijl met Vlaamse renaissance-elementen, grotendeels opklimmend tot 16de eeuw, doch al vernoemd in 13de eeuw en kenmerken van oorspronkelijke aanwezigheid van donjon, hersteld en gerestaureerd in 1910.