Beschermd cultuurhistorisch landschap

Hof te Nederloo met omgeving

Beschermd cultuurhistorisch landschap van tot heden

ID
1589
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1589

Besluiten

Hof Nederloo en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 13-04-1953  ID: 322

Beschrijving

Het hof te Nederloo met onmiddellijke omgeving te Vlezenbeek, is beschermd als landschap.Waarden

Het geheel gevormd door het Hof te Nederloo en zijn onmiddellijke omgeving, is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hof te Nederloo

Postweg 265 (Sint-Pieters-Leeuw)
Omgracht complex in traditionele bak- en zandsteenstijl met Vlaamse renaissance-elementen, grotendeels opklimmend tot 16de eeuw, doch al vernoemd in 13de eeuw en kenmerken van oorspronkelijke aanwezigheid van donjon, hersteld en gerestaureerd in 1910.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Gaasbeek, Sint-Laureins-Berchem, Oudenaken en Elingen

Gooik, Kester, Leerbeek (Gooik), Halle (Halle), Gaasbeek, Sint-Kwintens-Lennik, Sint-Martens-Lennik (Lennik), Elingen, Pepingen (Pepingen), Oudenaken, Sint-Laureins-Berchem, Sint-Pieters-Leeuw, Vlezenbeek (Sint-Pieters-Leeuw)
Het landschapsbeeld dat kan afgeleid worden uit de Ferrariskaarten (1771-1777) sluit reeds goed aan bij het huidige landschap. De interfluvia werden toen ook reeds gekenmerkt door een open akkerlandschap. Alleen langs de grotere wegen waren er bomenrijen in dit open landschapscompartiment. De valleien vormden langgerekte groene linten, met weiden en enkele bosjes. Van de 10de tot de 13de eeuw greep de mens zeer sterk in in het Pajotse landschap. De ‘grote ontginningen’ zetten bos, heide en moeras om in vruchtbare landbouwgrond. Het kasteel van Gaasbeek vormde het centrum van het Land van Gaasbeek, horend bij hertogdom Brabant. Het kasteel van Gaasbeek werd omstreeks 1235 opgetrokken door de hertogen van Brabant. Het was een op een hoogte ingeplante en volledig omgrachte burcht die weerwerk moest bieden tegen de dreigingen van de graafschappen Vlaanderen en Henegouwen.