Afspanning In de Laatsten Stuiver

Beschermd monument van 12-06-2001 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Diest
Deelgemeente Diest
Straat Schaffensestraat
Locatie Schaffensestraat 59-65 (Diest)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24020/115.1
  • 4.01/24020/219.1
  • OB001415

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Afspanning In de Laatsten Stuiver

Schaffensestraat 59-65, Diest (Vlaams-Brabant)

Vermoedelijk herberg met classicistische voorgevel uit einde 18de eeuw. Ruim dubbelhuis met drie verdiepingen en elf traveeën.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het gebouwencomplex met onder meer de afspanning In de Laatsten Stuiver te Diest, is beschermd als monument.

Waarden

Complex In de Laatsten Stuiver is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Met uitzondering van het verbouwde gelijkvloers, gaaf bewaard voorbeeld van een eind 18de-eeuwse afspanning in de vorm van een classicistisch geïnspireerd bak- en natuurstenen dubbelhuis met drie bouwlagen en mezzanino onder een zadeldak. De sober en symmetrisch uitgewerkte elf traveeën brede gevel toont een evenwichtige opbouw, ontleend aan een door geblokte pilasters geaccentueerde centrale inkomtravee die wordt geflankeerd door rechthoekige, vlak omlijste vensters en bekroond door een register van ovaalronde oculi onder de geprofileerde kroonlijst.
De gevel van het pand In de Laatsten Stuiver is door haar sterke ritmiek en breedte bepalend voor het straatbeeld. Het heeft, als getuige van de oorspronkelijke bebouwing, maar meer nog als voormalige afspanning binnen de stadswallen aan de Schaffensepoort, een belangrijke historische relictwaarde die verwijst naar de (handels)trafiek langs één van de belangrijke invalswegen van Diest.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.