Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 15908   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/15908

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Begin 20ste-eeuwse vrijstaande burgerwoning langs de Stationlaan.


Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Stationlaan 33 (Bilzen)
Begin 20ste-eeuwse vrijstaande burgerwoning langs de Stationlaan.