Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis De Pandour

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID: 15930   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/15930

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/17', 'label': u'schrappingsbesluiten'}, {'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/88', 'label': u'vaststellingsbesluiten'}: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder een recent mansardedak , met bijgevoegde dakverdieping; uit eind 18de - begin 19de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis De Pandour

Havermarkt 3 (Hasselt)
Breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder een recent mansardedak , met bijgevoegde dakverdieping; uit eind 18de - begin 19de eeuw.