Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis Het Corenvat en Het Cleyn Coren vat

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 15969   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/15969

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Neoclassicistisch getint dubbelhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, met huidig uitzicht uit de tweede helft van de 19de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis Het Corenvat en Het Cleyn Coren vat

Botermarkt 25, Hemelrijk 1 (Hasselt)
Neoclassicistisch getint dubbelhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, met huidig uitzicht uit de tweede helft van de 19de eeuw.