Beschermd monument

Watermolen Rufferdingemolen

Beschermd monument van 19-03-1996 tot heden
ID: 160   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/160

Besluiten

Rufferdingemolen met molenaarswoning, brouwerijgebouw aanhorigheden en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 19-03-1996  ID: 3004

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de watermolen Rufferdingemolen, met inbegrip van de voormalige molenaarswoning, het brouwerijgebouw en de aanhorigheden. De omgeving van de molen is beschermd als dorpsgezicht.


Waarden

De Rufferdingemolen met de voormalige molenaarswoning, het voormalige brouwerijgebouw en de aanhorigheden, inclusief het volledige sluiswerk met toebehoren, het aanvoer- en afvoerkanaal, de bedieningsbrug, het waterrad, het volledige gaande werk met toebehoren (inzonderheid het volledige raderwerk en alle overbrengingen, de drie maalstoelen met toebehoren, de cilindermolen "Ganz en comp. Budapest", de meelgoten, de transportsystemen, de balansen, de asynchrone elektrische motor "Constructions électriques de Belgique, Liège, n° 54296", de houten builmolen, de houten graankuiser, het binnen- en het buitenluiwerk), is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

krachtige bovenslagmolen met oorspronkelijk vier maalstoelen, uit de tweede helft van de 19de eeuw en met volgende kenmerken: het gebruik van gietijzer voor het raderwerk, de overbrengingen naar de verschillende hulptoestellen door middel van een relatief uitgebreid stelsel van riemen en riemschijven, de typologie van de luiwerken alsook de algemene organisatie van de interne ruimte en het uitzicht van het gebouw (kenmerken eigen aan de periode van oprichting), de opstelling van het molengebouw en de bijgebouwen rond een gesloten erf (met de voormalige brouwerij tegen de achtergevel aangebouwd), de relatieve volledigheid van de installatie, inclusief de recentere aanpassingen aan de zich technische en economische context, het riemenstelsel dat verwijst naar een bepaalde fase in de evolutie van de bedrijfsinrichting), de uitzonderlijk interessante luiwerken, de L-vormig verlopende maalgoot, het bedieningssysteem van de maalsluis, de overwelfde molenloop (kenmerken eigen aan deze molen).


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Watermolen Rufferdingemolen met molenaarswoning

Molenbergstraat 2, 4, zonder nummer (Landen)
Bovenslag watermolen, korenmolen, gedateerd vóór 1280. Metalen bovenslagrad voert 3 steenkoppels aan, met haverpletter.