Beschermd monument

Kasteel d’ Overschie: watermolen

Beschermd monument van 27-11-1978 tot heden (Gebrekkig besluit: categorie 6.)
ID: 1603   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1603

Beschrijving

De watermolen bij het kasteel d'Overschie te Neerijse, is beschermd als monument.


Waarden

De watermolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-

volkskundige waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteel d'Overschie met watermolen en wagenhuis

Lindenhoflaan 1, 3, 5 (Huldenberg)
Kasteel, in zijn huidige vorm, gebouw van classicistische strekking, uit einde 18de eeuw of zelfs begin 19de eeuw. Ten westen wagenhuis en ten oosten watermolen in traditionele bak- en zandsteenstijl uit de tweede helft van de 18de eeuw.