Beschermd monument

Kasteel d’ Overschie

Beschermd monument van 18-12-1979 tot heden
ID: 1604   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1604

Besluiten

Kasteel d'Overschie en wagenhuis
definitieve beschermingsbesluiten: 18-12-1979  ID: 1337

Beschrijving

De bescherming omvat het kasteel d'Overschie.


Waarden

Het kasteel d’Overschie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteel d'Overschie met watermolen en wagenhuis

Lindenhoflaan 1, 3, 5 (Huldenberg)
Kasteel, in zijn huidige vorm, gebouw van classicistische strekking, uit einde 18de eeuw of zelfs begin 19de eeuw. Ten westen wagenhuis en ten oosten watermolen in traditionele bak- en zandsteenstijl uit de tweede helft van de 18de eeuw.