Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuizen in eclectische stijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 16070   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/16070

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

De volgende adressen worden geacht niet vastgesteld te zijn omdat ze verbouwd of gesloopt zijn:

  • Thonissenlaan 57 (Hasselt)

Merkwaardige huizenrij in eclectische stijl, daterend van 1904, met min of meer benadrukte art-nouveau-inslag en met verwerking van neotraditionele elementen.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuizen in eclectische stijl

Thonissenlaan 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61 (Hasselt)
Merkwaardige huizenrij in eclectische stijl, daterend van 1904, met min of meer benadrukte art-nouveau-inslag en met verwerking van neotraditionele elementen.