Hoeve Hinnemeure met restant van omwalling

Beschermd monument van 13-09-1996 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Huldenberg
Deelgemeente Neerijse
Straat Wolfshaegen
Locatie Wolfshaegen 130 (Huldenberg)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24045/109.1
  • 4.01/24045/128.1
  • OB000582

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoeve Hinnemeure met restant van omwalling

Wolfshaegen 130, Huldenberg (Vlaams-Brabant)

Brabantse vierkantshoeve waarvan de huidige vormgeving teruggaat tot de eerste helft van de 18de eeuw. Het complex is nog gedeeltelijk omwald, en bevat verwijzingen naar een vroegere vakwerkbouw met losse bestanddelen, wat wijst op een oudere kern.

Beschrijving

De hoeve Hinnemeure met restant van omwalling te Neerijse, is beschermd als monument.

Waarden

De hoeve Hinnemeure en het restant van de omwalling zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Semi-gesloten Brabantse vierkanthoeve met een 1736 gedateerde woon- en stalvleugel in bak- en zandsteenstijl en verschillende dienstgebouwen waaronder een grote langsschuur in een verzorgde baksteenarchitectuur van 1856, waarvan de oorsprong vermoedelijk teruggaat tot de volle middeleeuwen als ontginning van de hertogelijke Dijlebeemden. Niet alleen de sinds 1631 gekende eigenaars, waaronder de de Troostembergh en de Spoelbergh de Lovenjoel, maar vooral de strategische ligging vlakbij de "herbaene" en de "Schaerbrugghe" wijzen op het historisch belang van deze beemdhoeve: een oorspronkelijk volledig omgrachtte vakwerkhoeve waarvan in situ diverse sporen bleven bewaard en die tevens aan de basis lag van ontstaan en ontwikkeling van de wijk Wolfshaegen.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.