Beschermd monument

Hoeve Celongaet met bakhuis

Beschermd monument van 13-09-1996 tot heden
ID: 1609   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1609

Besluiten

Hoeve Hinnemeure en hoeve Celongaet met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 13-09-1996  ID: 3097

Beschrijving

De hoeve Celongaet met bakhuis te Neerijse, is beschermd als monument.Waarden

De hoeve "Celongaet" met inbegrip van het bakhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Vrijwel homogeen uit de 18de eeuw daterende Brabantse, gesloten vierkanthoeve in een sobere bak- en zandsteenarchitectuur met beperkt gebruik van Gobertange, samengesteld uit een woonhuis, stallingen, langsschuur en poortgebouw met een classicistisch geïnspireerde korfboogpoort. Gelet op de regelmatige structuur, de vrijwel homogeen 18de-eeuwse vormgeving en de ligging binnen éénzelfde blok met Hinnemeure, is het ontstaan van dit voormalig eigendom van het Leuvense Atrechtcollege vermoedelijk het gevolg van een ontdubbeling van het oudere "Hinnemeure".


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Celongaet met bakhuis

Wolfshaegen 128 (Huldenberg)
Semi-gesloten hoeve ook genaamd Withof, uit de 17de-18de eeuw. Rechthoekige plaats omsloten door de gedeeltelijk afzonderlijk staande gebouwen en een met schilddak bekroond poorttorentje.