Hoeve Celongaet met bakhuis

Beschermd monument van 13-09-1996 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Huldenberg
Deelgemeente Neerijse
Straat Wolfshaegen
Locatie Wolfshaegen 128 (Huldenberg)
Alternatieve naam Hoeve Withof

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24045/109.1
  • 4.01/24045/142.1
  • OB000583

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoeve Celongaet met bakhuis

Wolfshaegen 128, Huldenberg (Vlaams-Brabant)

Semi-gesloten hoeve ook genaamd Withof, uit de 17de-18de eeuw. Rechthoekige plaats omsloten door de gedeeltelijk afzonderlijk staande gebouwen en een met schilddak bekroond poorttorentje.

Beschrijving

De hoeve Celongaet met bakhuis te Neerijse, is beschermd als monument.

Waarden

De hoeve "Celongaet" met inbegrip van het bakhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Vrijwel homogeen uit de 18de eeuw daterende Brabantse, gesloten vierkanthoeve in een sobere bak- en zandsteenarchitectuur met beperkt gebruik van Gobertange, samengesteld uit een woonhuis, stallingen, langsschuur en poortgebouw met een classicistisch geïnspireerde korfboogpoort. Gelet op de regelmatige structuur, de vrijwel homogeen 18de-eeuwse vormgeving en de ligging binnen éénzelfde blok met Hinnemeure, is het ontstaan van dit voormalig eigendom van het Leuvense Atrechtcollege vermoedelijk het gevolg van een ontdubbeling van het oudere "Hinnemeure".

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.