Beschermd cultuurhistorisch landschap

Bolloheide

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 12-09-1994 tot heden

ID: 1616   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1616

Besluiten

Bolloheide
definitieve beschermingsbesluiten: 12-09-1994  ID: 2741

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft de Bolloheide, een relict (met een oppervlakte van circa 13,6 hectare) van het heide- en dennenbossencomplex dat vroeger het grootste gedeelte van de duinenrij, die tussen Mechelen en Aarschot de noordrand van de Vlaamse Vallei begrenst, innam.

In het beschermingsdossier worden de historische en wetenschappelijke waarden als volgt gemotiveerd:

historische waarde: het gebied is een authentiek relict van het complex van heiden en dennenbossen dat vroeger het grootste deel van de duinenrij, die tussen Mechelen en Aarschot de noordrand van de Vlaamse Vallei begrensde, bedekte. Dit landschapstype werd praktisch helemaal verkaveld voor woningbouw. Onbebouwde stuifzandruggen komen in Vlaanderen nog zelden voor.
wetenschappelijke waarde: de bijzondere waarde die een gevolg is van het relictkarakter geldt ook op vegetatiekundig vlak. Alhoewel het gaat om enigszins verarmde heidevegetaties, zijn er toch enkele zeldzame soorten aanwezig, zoals stekelbrem, klein tasjeskruid en heidespurrie. Beide laatsten zijn specifieke Kempense plantensoorten die hier de zuidelijke grens van hun areaal bereiken. Bovendien komt er minstens één één zeldzame soort met een zeer beperkt areaal voor, namelijk rankende helmbloem.

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000088, Bolloheide (DENEEF R., 1994)


Waarden

De Bolloheide is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

-

wetenschappelijke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Bolloheide

Grootlosestraat, Van Arckellaan, Van Maelelaan (Tremelo)
De Bolloheide is een relict (met een oppervlakte van circa 13,6 hectare) van het heide- en dennenbossencomplex dat vroeger het grootste gedeelte van de duinenrij, die tussen Mechelen en Aarschot de noordrand van de Vlaamse Vallei begrenst, innam.