Vastgesteld bouwkundig erfgoed

De Bleyden Hoeck

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 16160   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/16160

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Breedhuis van het dubbelhuistype, vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, met huidig uitzicht uit de tweede helft van de 19de eeuw, doch oudere kern.


Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

De Bleyden Hoeck

Vismarkt 5 (Hasselt)
Breedhuis van het dubbelhuistype, vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, met huidig uitzicht uit de tweede helft van de 19de eeuw, doch oudere kern.