Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Domein Wit Kasteel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID
16211
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/16211

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Het Wit Kasteel Landgoed, eertijds achterleen van Heers; eerste verheffers de familie Van Hinnisdael.



Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-

ruimtelijk-structurerende waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Domein Wit Kasteel

Truilingenstraat 1 (Sint-Truiden)
Het Wit Kasteel Landgoed, eertijds achterleen van Heers; eerste verheffers de familie Van Hinnisdael.