Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Tuinwijk Pompe-Rubbers

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 02-04-1996 tot heden

ID
1627
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1627

Besluiten

Woonwijk Pompe-Rubbers
definitieve beschermingsbesluiten: 02-04-1996  ID: 3023

Beschrijving

De tuinwijk Pompe-Rubbers is beschermd als dorpsgezicht.Waarden

De woonwijk Pompe-Rubbers is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische en artistieke, in casu esthetische waarde: deze woonwijk in 1928- 1930 gerealiseerd door de "Constructions du Nouveau Rhode", een tijdelijke associatie tussen de architecten A. Pompe (1873-1980) en P. Rubbers (1900- ?), is niet alleen illustratief voor beider oeuvre, gekenmerkt door een romantisch rationalisme, maar is bovendien tekenend voor de ontwikkeling van een sociale architectuur tijdens het interbellum.
Op basis van een minimumprogramma en een gedeeltelijke standaardisatie werd een ensemble van twaalf kwalitatief hoogstaande woningen gerealiseerd met bedienden- en kaderpersoneel als belangrijkste doelgroep.
Specifieke kwaliteiten van deze woonwijk zijn een weloverwogen inplanting en compositie - een harmonieus samenspel tussen volume, lijn en kleur en een evenwichtig uitgebalanceerd ritme tussen horizontale en verticale accenten.

artistieke waarde

historische en artistieke, in casu esthetische waarde: deze woonwijk in 1928- 1930 gerealiseerd door de "Constructions du Nouveau Rhode", een tijdelijke associatie tussen de architecten A. Pompe (1873-1980) en P. Rubbers (1900- ?), is niet alleen illustratief voor beider oeuvre, gekenmerkt door een romantisch rationalisme, maar is bovendien tekenend voor de ontwikkeling van een sociale architectuur tijdens het interbellum.
Op basis van een minimumprogramma en een gedeeltelijke standaardisatie werd een ensemble van twaalf kwalitatief hoogstaande woningen gerealiseerd met bedienden- en kaderpersoneel als belangrijkste doelgroep.
Specifieke kwaliteiten van deze woonwijk zijn een weloverwogen inplanting en compositie - een harmonieus samenspel tussen volume, lijn en kleur en een evenwichtig uitgebalanceerd ritme tussen horizontale en verticale accenten.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Tuinwijk Pompe-Rubbers

Nieuw-Rodelaan 1-23 (Sint-Genesius-Rode)
Reeks van twaalf bediendenwoningen, gerealiseerd door Antoine Pompe en Paul Rubbers, kadastraal geregistreerd in 1927.