Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Martinus

Beschermd monument van tot heden

ID
1628
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1628

Besluiten

Parochiekerk Sint-Martinus van Dormaal en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 12-01-1987  ID: 2260

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de classicistische parochiekerk Sint-Martinus uit 1782. De omgeving van de kerk, pastorie en kosterswoning is als dorpsgezicht beschermd.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en architecturale waarde van de Sint-Martinuskerk van Dormaal en de nabijgelegen pastorie als volgt werd gemotiveerd: "de Sint-Martinuskerk als een bescheiden, gaaf bewaard classicistisch (1782) kerkgebouw; de pastorie als een van 1705 daterende pastoorswoning in traditionele bak- en zandsteenstijl met karakteristieke typologie."

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000733, Sint-Martinuskerk, de pastorie en onmiddellijke omgeving, advies KCML (1987).


Waarden

De Sint-Martinuskerk van Dormaal is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu architecturale waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Martinus

Kerkstraat zonder nummer (Zoutleeuw)
Klein, homogeen gebouw in classicistische stijl, opgetrokken uit baksteen en arduin, het geheel wordt gedateerd 1782.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.