Parochiekerk Sint-Martinus

Beschermd monument van 12-01-1987 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Zoutleeuw
Deelgemeente Dormaal
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat zonder nummer (Zoutleeuw)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24130/111.1
  • 4.01/24130/142.1
  • OB000960

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Martinus

Kerkstraat zonder nummer, Zoutleeuw (Vlaams-Brabant)

Klein, homogeen gebouw in classicistische stijl, opgetrokken uit baksteen en arduin, het geheel wordt gedateerd 1782.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de classicistische parochiekerk Sint-Martinus uit 1782. De omgeving van de kerk, pastorie en kosterswoning is als dorpsgezicht beschermd.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en architecturale waarde van de Sint-Martinuskerk van Dormaal en de nabijgelegen pastorie als volgt werd gemotiveerd: "de Sint-Martinuskerk als een bescheiden, gaaf bewaard classicistisch (1782) kerkgebouw; de pastorie als een van 1705 daterende pastoorswoning in traditionele bak- en zandsteenstijl met karakteristieke typologie."

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000733, Sint-Martinuskerk, de pastorie en onmiddellijke omgeving, advies KCML (1987).

Waarden

De Sint-Martinuskerk van Dormaal is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische waarde

in casu architecturale waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.