Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID: 16283   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/16283

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/17', 'label': u'schrappingsbesluiten'}, {'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/88', 'label': u'vaststellingsbesluiten'}: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Kleine woning met huidige voorgevel uit de tweede helft van de 19de eeuw, doch oudere kern, zichtbaar in het stijl- en regelwerk van de rechter zijgevel.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Nurop 4 (Voeren)
Kleine woning met huidige voorgevel uit de tweede helft van de 19de eeuw, doch oudere kern, zichtbaar in het stijl- en regelwerk van de rechter zijgevel.