Beschermd monument

Centrale gevangenis Leuven

Beschermd monument van 09-07-1996 tot heden

ID: 163   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/163

Besluiten

Gevangenis Leuven-Centraal
definitieve beschermingsbesluiten: 09-07-1996  ID: 3059

Beschrijving

De centrale gevangenis van Leuven is beschermd als monument.Waarden

De centrale gevangenis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

opgericht in 1856 als centrale celstrafinstelling voor mannelijk correctioneel veroordeelden is deze gevangenis in het vlak van de crimineel- en socio-politieke geschiedenis van België bijzonder relevant voor de 19de-eeuwse hervormingspolitiek inzake strafrecht en gevangeniswezen. Als typische 'Ducpétiaux- gevangenis' - toentertijd omwille van haar geslaagd infrastructureel en organisatorisch concept bovendien beschouwd als een modelinrichting - bezit de Centrale Gevangenis van Leuven als dusdanig ook een belangrijke documentaire waarde.

wetenschappelijke waarde

binnen de context van de 19de-eeuwse architectuurgeschiedenis vormt Leuven-Centraal een markante getuige van gevangeniscomplex, met een typische vormentaal ontleend aan de gotische stijl, verwerkt met neo-Tudorinslag. Door de vrijwel nog gaaf behouden oorspronkelijke toestand, vertegenwoordigt het een representatief specimen van dit soort architectuur, daarenboven nog één van de zeldzaam bewaarde soortgelijke realisaties van architect J. J. Dumont.
Typologisch vormt het bovendien een toonaangevend voorbeeld van zogenaamde 'cellengevangenis', waarvan de karakteristieke uitleg en opbouw en het geslaagde interieurconcept volledig beantwoorden aan de toenmalige functionele en filosofische opvattingen op penitentiair vlak.
Kenmerkend is ook de specifieke architecturale vormgeving van het geheel: een sober gestreng en indrukwekkend ensemble met allures van een versterkte burcht, die conform aan de tijdsgeest de bestemming van het gebouw accentueren.

sociaal-culturele waarde

in de scenografie van de stad heeft het volumespel van poorten bijgebouwen en de flankerende muren aan de Geldenaaksevest voor de Leuvenaar en de voorbijganger bovendien een bijzondere visuele en symbolische waarde.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Centrale gevangenis

Geldenaaksevest 64 (Leuven)
In 1856-1859 werd de bouw aangevat van de Centrale Gevangenis te Leuven, waarvoor architect Joseph Jonas Dumont de plannen ontwierp. De inhuldiging vond plaats op 1 oktober 1860.